Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 392/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
392/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-09-26 03:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση της υπ΄αριθμ. 17130/2022 τεχνικής έκθεσης, περί προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του δ.σ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 17130/15-09-2022 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα του Δήμου, που αφορά την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος και επιβάρυνση επιτύπωσης στοιχείων, προϋπολογισμού δαπάνης 31.116,00

2022-09-26T15:46:27+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2022|
Επιστροφή