Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 186/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
186/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 01:18
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχογράφηση – Δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.».

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας ηχογράφησης – δακτυλογράφησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι εξαντλήσεως του υπολειπομένου ποσού της υπ΄ αριθ. 5382/14-04-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας REC N PRINT Μ.Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 

2022-05-11T11:19:21+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Επιστροφή