Απόφαση Κοινότητάς Πισίων 3/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
3/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-02-13 11:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατασκευή Δεξαμενής Πόσιμου Ύδατος στον Σχίνο και αλλαγή δικτύου ύδρευσης

Περίληψη:
2023-02-13T23:28:08+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2023|
Επιστροφή