Απόφαση Κοινότητας Πισίων 26/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
26/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-11-01 01:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί της αναγκαιότητας ή μη εκποίησης εγκαταλειμμένων οχημάτων

Περίληψη:
2022-11-01T13:50:40+00:00 Νοέμβριος 1st, 2022|
Επιστροφή