Απόφαση Κοινότητάς Πισίων 2/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
2/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-02-13 11:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης ακινήτου ( οικοπέδου), για την κατασκευή παιδικής χαράς, στην Αγία Σωτήρα, της Κοινότητας Πισίων

Περίληψη:
2023-02-13T23:24:24+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2023|
Επιστροφή