Απόφαση Κοινότητάς Πισίων 1/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
1/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-02-13 11:21
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Υποβολή αιτήματος, για τη δημιουργία γλίστρας (ράμπας), ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, στην περιοχή Αλμύρα, της Κοινότητας Πισίων

Περίληψη:
2023-02-13T23:21:09+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2023|
Επιστροφή