Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 38/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
38/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-01-04 01:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην HELLENIC
OPENFIBER Μ.Α.Ε. δικαιωμάτων διέλευσης για την
επέκταση δικτύου οπτικών ινών FTTH (Fiber to the home)
στο Λουτράκι.

Περίληψη:
2023-01-04T13:58:56+00:00 Ιανουάριος 4th, 2023|
Επιστροφή