Απόφαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 15/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-05 03:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί του « Νέου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανήγυρης που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής, Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας ».

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί του «Νέου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανήγυρης που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής, Γενέσεως της Θεοτόκου στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου, στο Λουτράκι της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας», το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης , σύμφωνα με την από 18/5/2018 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου και τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας και διαβιβάζει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης.

2018-06-28T15:45:58+00:00 Ιούνιος 5th, 2018|
Επιστροφή