Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 56/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
56/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 03:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου
Λουτρακίου (αρ. μελ. 46/2006).

Περίληψη:
2023-03-24T10:59:51+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Επιστροφή