Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 273/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
273/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-11 03:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση  στύλων και φωτιστικών σωμάτων, προς ικανοποίηση των στο προοίμιο αναφερομένων αιτημάτων,  ως κατωτέρω

α)Επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στο Λουτράκ,ι δαπάνης 4.494,67 €

β)Στην περιοχή Κατουνίστρα και στον οικισμό του Συλλόγου Αγ. Κων/νου & Ελένης, δαπάνης 145,08 €

γ)Στην περιοχή ΄Ανω Χαρβάτι Λουτρακίου, δαπάνης 145,08 €

δ)Επί της οδού Δημοσίων Υπαλλήλων στο Λουτράκι, δαπάνης 5.787,08 €

ε)Στην περιοχή Καρμπουνάρι Λουτρακίου, δαπάνης 145,08 €

στ)Στην Περαχώρα, δαπάνης 2.218,11 €

 

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄ του ν. 3852/2010.

 

2018-10-15T02:01:10+00:00 Οκτώβριος 11th, 2018|
Επιστροφή