Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 267/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
267/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-12 05:52
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Λουτράκι,διάρκειας πέντε ετών.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(απέχοντος του δ.σ. Παν. Βαρελά)

 

Χορηγεί  στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής μικρού μεγέθους, συνολικής δυναμικότητας (50) ατόμων και χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών  επί των οδών Δ. Μάτση 33 & Παυσανία 10 στο Λουτράκι, με ορισθέντα υπεύθυνο τον κ. Αικατερίνη Δημήτριο.

2018-10-15T01:57:26+00:00 Οκτώβριος 12th, 2018|
Επιστροφή