9/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
9/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 10:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας , στη θέση Αλμύρα Αγίων Θεοδώρων.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας <>, στη θέση Αλμύρα Αγίων Θεοδώρων και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ& ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ– ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Δήμου μας.

2021-02-26T10:05:00+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Επιστροφή