36/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
36/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-12-01 01:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Οδική σύνδεση περιοχής δημοτικού σχολειού, με μεσαίο δρόμο οικισμού Πισίων

Περίληψη:

Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο, για την υλοποίηση της οδικής σύνδεσης της περιοχής του Δημοτικού Σχολείου(οικία Κωνσταντογιάννη/ θέση «Μάρμαρο»), με τον μεσαίο δρόμο προς Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου, μέσω του πρανούς του υπάρχοντος ρέματος, από τις αρμόδιες Τεχνικές και λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου μας, προβαίνοντας σε όποιες ενέργειες απαιτούνται (οδική χάραξη, μελέτη έργου, εγκρίσεις αρμοδίων φορέων κ.λπ.), με στόχο αυτές να έχουν δρομολογηθεί και ή δυνατόν υλοποιηθεί πριν την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο 2022.

2021-12-01T13:57:41+00:00 Δεκέμβριος 1st, 2021|
Επιστροφή