34/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
34/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-12-01 12:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας, στην περιοχή Αλμύρα, του οικισμού Σχίνου

Περίληψη:

Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο, όπως σε εφαρμογή της απόφασης του συμβούλιου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, οριοθέτησης, καθαρισμού και περίφραξης, του δημοτικού κτήματος, στην περιοχή της Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, για την αξιοποίηση αυτού.

2021-12-01T12:49:25+00:00 Δεκέμβριος 1st, 2021|
Επιστροφή