28/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
28/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-11-03 12:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄΄ Ένταξη της Κοινότητας Πισίων, στο πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων, του Δήμου

Περίληψη:

α) ΟΜΟΦΩΝΑ, την άμεση ένταξη της Κοινότητας Πισίων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και την τοποθέτηση από την υπηρεσία, δύο (2) μπλε καδών στα Πίσια , έξη (6) στο Σχίνο , ένα (1) στις Βαμβακιές και ένα (1) στο λιμάνι της Μαυρολίμνης &
β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος του κ. Δημήτριου Παν. Λάμπρου και του κ. Μενέλαου Γερ. Παπαδημητράτου), την εξουσιοδότηση των κ.κ. συμβούλων, Γκίκα Ιωάννη και Λάμπρου Ιωάννη, για τις ενέργειες τους, προς τον Δήμο.

2021-11-03T12:28:05+00:00 Νοέμβριος 3rd, 2021|
Επιστροφή