25/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
25/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-26 08:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποκατάσταση οδοστρώματος, που έχει υποστεί καθίζηση, σε τμήμα της Λ. Αθηνών, στον οικισμό Σχίνο,
της Κοινότητας Πισίων &
β. Κατασκευή φρεατίου, απορροής όμβριων υδάτων, επί της Λ. Αθηνών, στον οικισμό Σχίνο, της Κοινότητας
Πισίων ΄΄ .

Περίληψη:

Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως άμεσα προβούν:
α. Στην αποκατάσταση του οδοστρώματος, που έχει υποστεί καθίζηση, σε τμήμα της Λ. Αθηνών, από την ιδιοκτησία του Σπύρου Σακελλαρίου μέχρι το ψητοπωλείο ΄΄ΣΤΕΚΙ΄΄, στον οικισμό Σχίνο, της Κοινότητας Πισίων, καθότι εγκυμονεί κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα και τους πολίτες, &
β. Στην κατασκευή φρεατίου και σύνδεση αυτού με τον κεντρικό αγωγό όμβριων υδάτων, επί της Λ. Αθηνών, απέναντι από το ψητοπωλείο ΄΄ΣΤΕΚΙ΄΄, και να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προώθησης των νερών, που λιμνάζουν ομοίως, απέναντι από την ταβέρνα ΄΄ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ΄΄ , στον οικισμό Σχίνο, της Κοινότητας Πισίων.

2021-10-26T08:54:18+00:00 Οκτώβριος 26th, 2021|
Επιστροφή