232/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
232/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-28 11:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
για το έτος 2022.

Περίληψη:

1. Υποβάλλει αίτημα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου, ως κάτωθι:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός ατόμων
1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

3. ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

4.
ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

5. ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

6. ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3

7. ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 1

2. Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στον προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.

2021-07-28T11:08:57+00:00 Ιούλιος 28th, 2021|
Επιστροφή