Σ.Ο.Χ. 1/2020 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΥΕ – Κωδικός θέσης : 103 Ειδικότητα : ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Σ.Ο.Χ. 1/2020 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΥΕ – Κωδικός θέσης : 103 Ειδικότητα : ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

sox12020-ye-103
Ηλεκτρονικό αρχείο:
2021-01-13T12:41:54+00:00 Ιανουάριος 7th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή