Σ.Ο.Χ. 1/2020 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΤΕ – Κωδικός θέσης : 101 Ειδικότητα : : ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Σ.Ο.Χ. 1/2020 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΤΕ – Κωδικός θέσης : 101 Ειδικότητα : : ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

sox12020-vref
Ηλεκτρονικό αρχείο:
2021-01-13T12:38:20+00:00 Ιανουάριος 7th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή