Σ.Ο.Χ. 1/2020 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΔΕ – Κωδικός θέσης : 102 Ειδικότητα : ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Σ.Ο.Χ. 1/2020 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΔΕ – Κωδικός θέσης : 102 Ειδικότητα : ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

sox12020-mag
Ηλεκτρονικό αρχείο:
2021-01-13T12:34:39+00:00 Ιανουάριος 7th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή