ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓIΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Με 5ωρη Ημερήσια Απασχόληση και με 3ωρη Ημερήσια Απασχόληση)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓIΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Με 5ωρη Ημερήσια Απασχόληση και με 3ωρη Ημερήσια Απασχόληση)

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της υπ. αριθμ.
41797/23-06-2022 (Φ.Ε.Κ 3327/28-06-2022)
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, αναρτήθηκαν στην
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος οι
Πίνακες των Προσωρινών Επιτυχόντων για την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο
μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μερικής απασχόλησης 3ωρης και 5ωρης
απασχόλησης αντίστοιχα.

Κατά των πινάκων προσωρινών επιτυχόντων χωρεί
αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της
μοριοδότησης ενώπιον του οργάνου που τους
εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή
τους, ήτοι από 23-08-2023 έως 24-08-2023.

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2023-08-22T13:03:17+00:00 Αύγουστος 22nd, 2023|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή