Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να συγκροτήσει την
Επιτροπή Τουρισμού για τη δημοτική περίοδο 2024 – 2028 ως Συμβουλευτικό Όργανο με
αντικείμενο την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής
ανάπτυξης και προβολής του, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση:
σε φορείς της Τοπικής Κοινωνίας που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του
τουριστικού προϊόντος
εφόσον το επιθυμούν να υποδείξουν εγγράφως εκπροσώπους τους (με τους αναπληρωτές τους)
για συμμετοχή στην Επιτροπή Τουρισμού, που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύουν, τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας της προς συγκρότηση Επιτροπής (σχετ. η
αριθ. 61/2015 Α.Δ.Σ. – ΑΔΑ: Ω25ΘΩΛ3-ΔΝΓ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή με τους εξής
τρόπους:

  •  Eγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Γραφείο πρωτοκόλλου)
  •  Mε e-mail στις διευθύνσεις info@loutraki.gr και a.skaza@loutraki.gov.gr

 το αργότερο μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2024
Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: κα Σκάζα Αναστασία (τηλ. 2744360119)

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2024-02-12T15:18:24+00:00 Φεβρουάριος 12th, 2024|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή