ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

(Προς δημότες)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θητεία έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου), 

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή, να αιτηθούν την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο του Δήμου που θα καταρτιστεί για αυτόν τον σκοπό, προκειμένου στη συνέχεια να αναδειχθούν με κλήρωση εκ των εγγεγραμμένων τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις – δηλώσεις τους ως εξής:

  • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr 
  • Με e-mail προς το αρμόδιο τμήμα (στη διεύθυνση a.skaza@loutraki.gr)

 το αργότερο μέχρι τις 7 Μαϊου 2021

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: κα Σκάζα Αναστασία 

(τηλ. 2744360119) ή κα Ρουμελιώτου Νεκταρία (τηλ. 2744360150)

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 17254/11-09-2019 όμοιας καθώς και της υπ’ αριθμ. 17255/11-09-2019 πρόσκλησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, δυνάμει των οποίων δεν επιτεύχθηκε συγκρότηση της Επιτροπής, καθότι δεν συμπληρώθηκε ο κατ’ ελάχιστον απαιτούμενος εκ του νόμου αριθμός μελών.

Επιστροφή