ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου του, ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός των ορίων αρμοδιότητάς του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Κατασταστικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποίήσεις του
2. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
3. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής μελών Δ.Σ.
4. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
5. Πρακτικό Γ.Σ (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2019 έσοδα- έξοδα αναλυτικά)
6. Πρακτικό Γ.Σ (Απολογισμός της επιχορήγησης για το έτος 2019, με θέμα αναλυτική κατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)
7. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
8. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2019
9. Πρακτικό Γ.Σ περί έγκρισης προϋπολογισμού 2020
10. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2020, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη
11. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η οποία θα περιλαμβάνει:
Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα
Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.
12. Aντίγραφα αιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή – Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν.Κορινθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου αναφορικά με τον τρόπο παράδοσής τους (τηλ. 2744360128 και 2744360127) το αργότερο μέχρι και την 22α Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων: κ. Γιάννης Μαυροειδής – Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Γ. Ντόντος (τηλ. 2744360135)

 

2020-05-11T11:38:20+00:00 Μάιος 11th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή