Πίνακες των Προσωρινών Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 3ωρης

Πίνακες των Προσωρινών Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 3ωρης

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της υπ. αριθμ. 41797/23-06-2022 (Φ.Ε.Κ 3327/28-06-2022) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, αναρτήθηκαν στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος οι Πίνακες των Προσωρινών Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 3ωρης και 5ωρης απασχόλησης αντίστοιχα.

 

Κατά των πινάκων προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης ενώπιον του οργάνου που τους εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, ήτοι από 17-08-2022 έως 18-08-2022.

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2022-08-16T16:44:26+00:00 Αύγουστος 16th, 2022|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή