Οριστικοί πίνακες κατάταξης – Πίνακας απορριπτέων – Πίνακας Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου μας

Οριστικοί πίνακες κατάταξης – Πίνακας απορριπτέων – Πίνακας Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου μας

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2020-09-15T12:48:05+00:00 Σεπτέμβριος 15th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή