ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αναφορικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών των καταναλωτών, ενόψει των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/18.03.2020 (εδάφιο 6) του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 915/ 17.03.2020, επισημαίνεται από τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ότι με τη δημοσίευση της παρούσας, στις λαϊκές αγορές του Ν. 4497/2017 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στις λαϊκές αγορές είναι τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
2. Όλοι οι πωλητές υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ΄ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
3. Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα,
4. Οι πολίτες που προσέρχονται στην Λαϊκή αγορά να αποφεύγουν να έρχονται σε κοντινή επαφή ο ένας με τον άλλο, και να αποφεύγουν τον συνωστισμό στους πάγκους.
5. Τα άτομα μεγάλης ηλικίας, καθώς επίσης, τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες συνίσταται να αποφύγουν την επίσκεψη στην λαϊκή αγορά και να παραμείνουν στο σπίτι τους.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων με το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και για τη διαρκή πληροφόρηση των καταναλωτών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

2020-03-20T15:45:44+00:00 Μάρτιος 20th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά, κορωνοϊός Covid-19|
Επιστροφή