Ματαίωση διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου Αλσυλλίου ¨ΛΙΑΝΤΡΟ¨ στην Δ. Κ. Αγίων Θεοδώρων

Ματαίωση διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου Αλσυλλίου ¨ΛΙΑΝΤΡΟ¨ στην Δ. Κ. Αγίων Θεοδώρων

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2023-10-17T14:20:56+00:00 Οκτώβριος 16th, 2023|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή