Ενημέρωση για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο σε ως 100 δόσεις , σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.4764/2020, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4807/2021.

Ενημέρωση για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο σε ως 100 δόσεις , σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.4764/2020, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4807/2021.

Σύμφωνα με άρθρα 35 και 36 του Ν.4807/2021  επεκτάθηκε η δυνατότητα  της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ, του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),  προκειμένου να καταλαμβάνει και κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, καθώς και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 24η.12.2020 (επομένη δημοσίευσης του ν. 4764/2020) έως τη δημοσίευση της διάταξης.

Επίσης παρατάθηκε το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ του άρθρου 165 του ν. 4764/2020, μέχρι και την 31η.10.2021 και παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων με εναλλακτικούς τρόπους που δύνανται να παρέχουν οι δήμοι, μέσω των δικτυακών τους τόπων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ειδικής εφαρμογής μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Όσον αφορά τις μη βεβαιωμένες οφειλές από τέλη ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων  ή άλλες βεβαιωμένες οφειλές, οι οποίες δύναται  να ρυθμιστούν βάσει των ανωτέρω, παρακαλώ επικοινωνήστε  έως και  24-6-2021 με την αρμόδια υπάλληλο Γεωργία Παντελέου τηλ.:2744360134  ή στο email: gpanteleou@loutraki.gr  προκειμένου να γίνει η βεβαίωσή τους,  ώστε εν συνεχεία να ρυθμιστούν.  

Σχετικά με τις βεβαιωμένες οφειλές  προς τον Δήμο μπορείτε να στείλετε την αίτηση σας για ρύθμιση οφειλών στο email: tameio@loutraki.gr – Αρμόδιοι εισπράκτορες  κυρία Σκάζα τηλ.: 2744360155 και κύριος Λάμπρου  τηλ.:2744360156. 

2021-06-15T16:30:45+00:00 Ιούνιος 15th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή