Εκλογές 2023: Μάθε πού ψηφίζεις με ένα «κλικ»

Εκλογές 2023: Μάθε πού ψηφίζεις με ένα «κλικ»

Οι Εθνικές του Μαΐου 2023 είναι προ των πυλών.

Ενημερωθείτε σχετικά με το πού ψηφίζετε μέσα από την παρακάτω φόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε τηλεφωνώντας στο 2131361500, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης και δείτε το εκλογικό σας τμήμα.

Τι συμβαίνει αν σας έχει έρθει χαρτί ότι είστε εφορευτική επιτροπή.

Στην περίπτωση λοιπόν που τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.
 

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική συμμετοχή
Η συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή κατά τις εκλογές του 2023 δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρέωση του ψηφοφόρου, ο οποίος έχει κληθεί.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μαρκάρουν στις λίστες τα ονόματα των μελών στους εκλογικούς καταλόγους και μόλις αυτοί πηγαίνουν να ψηφίσουν, ενημερώνονται πως είναι στην εφορευτική επιτροπή και θα πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης. Στην περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραμείνει καλείται η αστυνομία.
   

Ωστόσο, προκειμένου κάποιος να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση μη παρουσίας θα πρέπει να προσκομίσει:
-Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας
-Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη
-Ή κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.
Πάντως, μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν μπορούν να διοριστούν οι: δημόσιοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών.

2023-05-16T20:39:25+00:00 Μάιος 16th, 2023|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή