Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση «Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών» για το έτος 2018.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται:

α)σε εξακόσια(600)ευρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Β)σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως εφόσον το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ των 3.000 και των 4.700 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2018 είναι:

1) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

2) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2017, καθώς και αντίγραφα των Ε1 φορολογικών ετών 2016 και 2017.

3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

4) Βιβλιάριο τράπεζας με αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ με πρώτο όνομα το όνομα του δικαιούχου.

5) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για τους υπηκόους κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας-νοικοκυριού διευκρινίζονται τα εξής:

-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.

Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δύο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι και δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ του Δήμου μας, για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 30-10-2018.

Κ.Ε.Π. Λουτρακίου

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Περιάνδρου, Λουτράκι 20300

Τηλ: 2744360200, 2744360212, 2744360214, 2744360215

Email: d.loutrakiou@kep.gov.gr

Fax: 2744360217

 

Γραφείο Τύπου

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-10-23T10:37:48+00:00 Οκτώβριος 22nd, 2018|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή