Δημοσιοποίηση συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης

Δημοσιοποίηση συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

θα προκηρύξει

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με:

 

ΤΙΤΛΟ:  ΄΄Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής ΄΄

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:  13 ( ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

 

CPV : 71322200-3

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΚΑ: 30-7413.036 προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:   35.656,11€  και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24  % συνολικό ποσό

     44.213,58€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) το άρθρο 117 και τις λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-08-08T02:41:38+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή