ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου  –  Περαχώρας –  Αγ.  Θεοδώρων

Διακηρύσσει

 

ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με ΤΙΤΛΟ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ» CPV: 45212200-8 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ/Σ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

  1. ΚΑΠ έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων και
  2. Πόροι Δήμου

ΚΑ: 15-7336.003

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   912.379,04 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24 ο/ο συνολικό ποσό
1.131.350,01 €

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 240 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) το άρθρο 27, β) άρθρο 95 παρ. 2.(α) και τις λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2020-08-06T11:42:52+00:00 Αύγουστος 5th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή