Δημοσίευση ονομάτων υπαλλήλων μελών του ΜηΜΕΔ

Δημοσίευση ονομάτων υπαλλήλων μελών του ΜηΜΕΔ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

 

έχοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β΄-29/12/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών,

δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου τα ονόματα των υπαλλήλων μελών του Μη.Μ.Ε.Δ (Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  που πληρούν τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης και τα οποία αναφέρονται και σε αντίστοιχο έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου

 

Κατάλογος Ονομάτων ΜΕΛΩΝ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

 

  • Λυμπέρης Αντώνιος του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  • Καρακούσης Σπυρίδων του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.
  • Δάφνης-Πιπίνης Νεκτάριος του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων
  • Καπετανόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
  • Μελέτης Κωνσταντίνος του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών.
  • Στεργίου Αθηνά του Δημοσθένη, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  • Παπαδημητρόπουλος Μιλτιάδης του Γεωργίου, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  • Νικολάου Ιωάννης του Σπυρίδωνος, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών.
  • Βλάσση Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών.
  • Μπάρτζη Μαρία-Ραλλού του Απόστολου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων).

 

                                                     

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-08-08T02:45:00+00:00 Ιούλιος 26th, 2018|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή