Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Κλήρωσης μελών  Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β΄-29/12/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 2540/7.11.2011 τεύχος Β’) και ειδικότερα την παράγραφο 5.3 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης
  2. την υπ’ αρ. 153/10-7-2018 Α.Ο.Ε. με την οποία οριστήκαμε μέλη της 2/μελής επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης των μελών Επιτροπών διαγωνισμού μέσω Μη.Μ.Ε.Δ
  3. τις παραγράφους 9α & 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  

 

Γνωστοποιούμε  ότι την Δευτέρα  30/07/2018  και ώρα 13.00 μ.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ΄΄Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου – Αγ. Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής΄΄

Η Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ.: www.loutraki.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:https://mimed.ggde.gr και

γ)θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ Επιτροπών Διαγωνισμών μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-08-08T02:58:28+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή