Άρση των περιορισμών και κανόνες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Άρση των περιορισμών και κανόνες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει, σύμφωνα το άρθρο 20 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ.Υ.Α. 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/07.06.2020), ότι επιτρέπεται η χρήση όλων των κλειστών και ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων και αθλούμενους, με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Με αίσθημα ατομικής ευθύνης και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες κανόνων υγιεινής και τις νομοθετικές διατάξεις των δημόσιων Αρχών, επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας Αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας Αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, στο Παράρτημα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός αθλούμενων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11

80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

Γήπεδο διαστάσεων 7 X 7

40 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

Γήπεδο διαστάσεων 5 X 5

25 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

150 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου)

Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/ πετοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης

25 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου)

Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις

• 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ.

• 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για άνω των 600 τ.μ.

Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια

• 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ.

• 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για άνω των 400 τ.μ.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25

Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 100 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20

Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 80 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21

Έως 5 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12

Έως 5 άτομα ανά διαδρομή ή 30 άτομα συνολικά

Μικρότερες διαστάσεις

1 άτομο ανά 8 τ.μ. επιφάνειας νερού

 

 

2020-06-09T14:21:32+00:00 Ιούνιος 9th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή