Ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη των τοπικών διαμερισμάτων της Π.Ε. Κορινθίας από τη Διεύθυνση Δασών Κορινθίας – Υποβολή αντιρρήσεων έως 20.05.2021

Ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη των τοπικών διαμερισμάτων της Π.Ε. Κορινθίας από τη Διεύθυνση Δασών Κορινθίας – Υποβολή αντιρρήσεων έως 20.05.2021

Σε συνέχεια της υπ. αρίθμ. 11984/22-01-2021 Απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) με θέμα «Ανάρτηση του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου» ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει αναρτηθεί ο θεωρημένος δασικός χάρτης όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων ΠΕ Κορινθίας συνολικής έκτασης 2.167.744 στρεμμάτων –εκτός των προ -Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράντζας των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013)- στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο link https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx (www.ktimatologio.gr → e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ → ΕΙΣΟΔΟΣ).

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, καλείται να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον παραπάνω ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Αρμόδια Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) στην ΠΕ Κορινθίας είναι:

Α) Το Δασαρχείο Κορίνθου (Αράτου 39, 201 31 Κόρινθος – Τηλ: 27410 24578 & 28276 – FAX :27410 29442 – e-mail): daskor@5072.syzefxis.gov.gr) με υπεύθυνο Λειτουργίας και Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ τον κ. Βασίλειο Δελή ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικός – Δασολόγος.

Β) Το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου (Παναγή Τσαλδάρη 5, 20 400 Ξυλόκαστρο – Τηλ: 27430 28888, – FAX: 27430 24012 – e-mail : dasxylok@5071.syzefxis.gov.gr) με υπεύθυνο Λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ τον κ. Κωνσταντίνο Χίνο ΠΕ Γεωτεχνικός – Δασολόγος και Υπεύθυνο Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ τον κ. Περικλή Μενούνο ΠΕ Γεωτεχνικός Δασολόγος.

Ωράριο λειτουργίας τού ΣΥΑΔΧ: από τις 08.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ.

Γραφείο Τύπου

2021-02-10T15:56:05+00:00 Φεβρουάριος 10th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή