Ανακοίνωσης για συζήτηση από τη Δημοτική Επιτροπή του θέματος της μονοδρόμησης τμήματος οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι

Ανακοίνωσης για συζήτηση από τη Δημοτική Επιτροπή του θέματος της μονοδρόμησης τμήματος οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει
ότι η Δημοτική Επιτροπή, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη της μονοδρόμησης τμήματος της
Λεωφ. Ποσειδώνος στο Λουτράκι και συγκεκριμένα από την οδό Μελ.
Μερκούρη έως την οδό Παπανικολάου με κατεύθυνση από Ισθμό προς
Λουτράκι, καθώς και της ρυθμιστικής σήμανσης προς υλοποίησή της.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να υποβάλουν στον
Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους επί του θέματος, καταθέτοντας
αυτές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ή αποστέλλοντάς τες ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr
το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 19/06/2024.
Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών: κ. Μακρίδης Δημήτριος –
Αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης (τηλ. 2744360163).

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2024-06-14T10:06:21+00:00 Ιούνιος 14th, 2024|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή