ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Κόρινθος, 23 /  09   / 2019
Αριθμ.Πρωτ.:257349/423
Ταχ.Δ/νση : Κροκιδά 2  Κόρινθος
Ταχ. Κωδ. : 201 31                                         
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ              
Τηλέφωνο : 27413 60601
Fax      : 27410 73800

ΠΡΟΣ :
M.M.E. &  ΔΗΜΟΥΣ  Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι πολίτες που έχουν μηχανήματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για έκτακτες ανάγκες του Νομού (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταπτώσεις, κ.λπ.), όπως  καταθέσουν, μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Κροκιδά 2,  Κόρινθος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των μηχανημάτων τους, αναφέροντας την έδρα τους ,τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τυχόν προτίμηση για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου .

Η αίτηση να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτογραφία του Μηχανήματος, που να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.
  2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας του Μηχανήματος.
  3. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής τελών κυκλοφορίας του έτους 2019 .
  4. Φωτοαντίγραφο Ασφάλισης του Μηχανήματος.
  5. Φορολογική Ενημερότητα.
  6. Φωτοαντίγραφο ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ, όταν υπάρχει υποχρέωση Τεχνικού  Περιοδικού  Ελέγχου.
  1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ–ΩΝ των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86, ότι τα (1), (2), (3), (4), (6) φωτοαντίγραφα είναι  ακριβής  αναπαραγωγή των πρωτοτύπων .

 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Γ.  ΓΚΙΟΛΗΣ

 

2019-10-03T11:36:02+00:00 Οκτώβριος 3rd, 2019|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή