ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Υποχρεωτική αποψίλωση στα οικόπεδα και τις αυλές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Υποχρεωτική αποψίλωση στα οικόπεδα και τις αυλές

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ολοκληρωμένη προστασία κατά την αντιπυρική περίοδο και για την λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/10 και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις (4/2012-ΦΕΚ1346/25.04.2012 τεύχος Β») οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100μέτρων από τα όριά τους έχουν την υποχρέωση για την:

  1. Αποψίλωση από ξερά χόρτα και απομάκρυνσή τους

  2. Απομάκρυνση όλων των τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών ή εύφλεκτων υλικών.

2020-05-21T11:38:52+00:00 Απρίλιος 13th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή