Ανακοίνωση–πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

Ανακοίνωση–πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ–ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉΣ ΕΟΡΤΉΣ  ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ, ΣΤΙΣ 7 & 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΏΡΩΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄), ΤΗΝ  ΑΡΙΘΜ. 210 /18 Α.Δ.Σ. ( ΑΔΑ: Ψ9ΗΒΩΛ3-Λ5Ω) << Εγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών>>  & 211/18 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΣΑ7ΩΛ3-ΡΧΝ)<<Καθορισμός τελών εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στον Δήμο μας>> .

 

                                                                                ΕΚΤΑΣΗ

 

 1. Ο  χώρος που θα περικλείει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) περίπου παραχωρούμενες  αριθμημένες θέσεις, περιγράφεται ως κάτωθι :

                 Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό  Καποδιστρίου νότια, επί της οδού Καραϊσκάκη,   με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο  της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων ,αποκλειομένου του τμήματοςτης οδού από Δ. Σολωμού βόρεια έως την   οδό Π. Γιάτρισσας νότια και επί της οδού Π. Γιάτρισσας δυτικά και ανατολικά της οδού Καραϊσκάκη.

                Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου  Λέκκα νότια, επί της οδού Καραϊσκάκη, με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της  οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

                 Γ΄ Ζώνη: Από την οδό  Δ. Σολωμού νότια μέχρι την  οδό Μ. Αλεξάνδρου βόρεια, επί  της οδού Καραϊσκάκη, με τις παρόδους αυτών έως την   πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

                 Δ΄ Ζώνη: Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια και την οδό Μ. Αλεξάνδρου  νότια, Μέχρι πέραν της οδού Καραϊσκάκη, βόρεια  και νότια αντίστοιχα, επί της οδού Καραϊσκάκη, με τις παρόδους αυτών έως   την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.

 

 1. Στους παραχωρούμενος κοινόχρηστους χώρους θα γραμμογραφούνται και θα αριθμούνται οι θέσεις από συνεργείο του Δήμου.
 2. Δεν   θα δοθούν  θέσεις έμπροσθεν  των καταστημάτων που βρίσκονται στις ανωτέρω  ζώνες και που έχουν άδεια κατάληψης δημοτικού χώρου,  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ειδών καταστήματος κλπ .
 3. Τα σχεδιαγράμματα με τις θέσεις θα τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
 4. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκών κοινόχρηστων χώρων για την καλύτερη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων απαιτηθούν χώροι δημοτικοί, για Ψυχαγωγικές Παιδειές (Λούνα Παρκ, κλπ), θα ακολουθείται η διαδικασία περί παραχώρησης των χώρων αυτών ως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

                                                                                ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

      Οι άδειες που θα δοθούν στην Α΄, Β΄,Γ΄  & Δ΄ ζώνη , θα έχουν ισχύ ( 2 ημέρες) από  1ην πρωινή της 7 Σεπτεμβρίου έως 12ην βραδινή της 8 Σεπτεμβρίου .

 

                                                                 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

 1. Τα είδη που επιτρέπονται να  πωλούνται καθορίζονται στα εξής; Λευκά είδη,  είδη προικός, παιχνίδια, Άνθη & φυτά, μουσικά είδη, DVD , CD,  ενδύματα, τρόφιμα & φαγώσιμα, πρόχειρα γεύματα, αποξηραμένα άνθη, ασημικά, αντίκες  βιβλία, υαλικά, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, ξηροί καρποί, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, εργαλεία, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια, είδη διακόσμησης, κοσμήματα, βιομηχανικά είδη λαϊκών αγορών, παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα , καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής, παραδοσιακά πιστοποιημένα οικοτεχνικά αγροτικά προϊόντα    συσκευασμένα – τυποποιημένα και μεταποιημένα (π.χ. μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας κλπ.), είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,σε όλες τις ζώνες, εκτός από την οδό Π. Γιάτρισσας βόρια έως την οδό Ξενοφώντος νότια επί της ανατολικής πλευράς της οδού Καραϊσκάκη, όπου επιτρέπεται η πώληση μόνο  εκκλησιαστικών ειδών.
 2. Η παραπάνω κατηγοριοποιήσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
 3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις(παρ. 7 άρθρο 38 N. 4497/17).                                                                         

                                        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Β’ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’  αριθμ . 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β’2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β’ 2161/23.6.2017) και τις υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.
 2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281).
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα πωλητών, οι οποίοι διακινούν βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας, να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.                                                                  

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ  

 

 1. Τα είδη που δεν επιτρέπονται να  πωλούνται καθορίζονται στα εξής;

α) Είδη ασέμνου περιεχόμενο ( περιοδικά,   DVD, CD, κ.λ.π.).

β) Είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση   πυρκαγιάς ( πυροτεχνήματα κ.λ.π.)

γ) Αποκλείονται παντός είδους δραστηριότητες και είδη που  έχουν σχέση με τον τζόγο.                                                               

 

                                                                                        ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας και  δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.  

     Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. (άρθρο 38 παρ.3)

 1. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο. (άρθρο 38, παρ.4)
 2. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών  
 3. Κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. (άρθρο 38, παρ. 4)
 4. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38. (άρθρου 38, παρ. 4)
 5. Αδειούχοι του άρθρου 45, φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας (άρθρο 38, παρ.4)
 6. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους, σε  υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων(άρθρο 38, παρ.4)
 7. Επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, σε  υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων(Υπ. Οικ/μίας & Ανάπτυξης Εγκύκλιος 1/37698/03.04.2018).

                                                                

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην  ανακοίνωση-πρόσκληση που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση θα αναφέρονται οι κατηγορίες δικαιούχων,  ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις άνοιγμα νέων κατ/των, είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α), το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής κ.α που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας.

 

2.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

3.Έκαστος  ενδιαφερόμενος, στην  αίτησή του, θα αναφέρει το μήκος  θέσης & την τιμή αυτής, που ενδιαφέρεται  να καταλάβει, καθώς και τα είδη που θα διαθέσει.

4.Οι  αιτήσεις των  ενδιαφερομένων  θα υποβάλλονται στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

 

5.Θα  συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

     α) Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή

     β)Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του

        ενδιαφερόμενου πωλητή &  

     γ) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

 

 1. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση.          

                  

 

                                              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1.  Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.

 

 1.  Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων συμμετοχής ως εξής: α) Σε ποσοστό 70% σε: 1.  Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο & 2. Κάτοχους αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο .

β) Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

δ) Σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων, σε  φυσικά πρόσωπα αδειούχους, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ε) Σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων, σε αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 4497/17.

 1.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά παρέκκλιση περισσότερες από μία (1)  στους ήδη δικαιούχους.

 

 1. Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται,  προ της ενάρξεως της εμποροπανηγύρεως, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της αναφερομένης στην ανακοίνωση προθεσμίας, αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως και οι θέσεις τους διατίθενται σύμφωνα με την σειρά του πίνακα επιλαχόντων.

 

 1.  Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδιο για την ανταλλαγή αυτή είναι η  Υπηρεσία του Δήμου.

                                                                           

                                                                                   ΤΕΛΗ

       Οι άδειες θα αφορούν,   συγκεκριμένη αριθμημένη θέση, με  την πληρωμή ποσού, γενομένου     από τον πολλαπλασιασμό του μήκους, επί την διάρκεια   ( δύο ημερών) επί την τιμή του τ.μ. , όπως αυτή καθορίστηκε  με την αρ. 211/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  τελών κατάληψης δημοτικού χώρου για το Πανηγύρι της Παναγίας Γιάτρισσας,  ως κάτωθι :

Α΄ Ζώνη:  Από  την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό  Καποδιστρίου νότια 60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως.

 

Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου  Λέκκα νότια 60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως.

 

Γ΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού νότια μέχρι την οδό Μ.  Αλεξάνδρου βόρεια 60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως.

 

Δ΄ Ζώνη: Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια και την οδό Μ. Αλεξάνδρου  νότια, μέχρι πέραν της οδού Καραϊσκάκη, βόρεια και νότια αντίστοιχα, 45,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 35,00 €/τ.μ. ημερησίως.

                                                                     

  

                                                                                ΕΙΣΠΡΑΞΗ

      Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι   δικαιούχοι µε την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νόµιµα εξουσιοδοτημένο άτομο  (για µία μόνον θέση). Το διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας που θα   φαίνονται:

       α) Τα στοιχεία  του δικαιούχου,   β) το διάστημα ισχύος  και το έτος, γ) Ο αριθμός θέσης,   δ) Το μήκος θέσης, ε) το είδος .

                                                                              

                                                         

                                                                   ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1.Οι εγκρίσεις που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στο πανηγύρι είναι προσωποπαγείς, και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά , η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που  απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο .

2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

3.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.

                                                                                                                                             

                                                                     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

 1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,

β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,

γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους,

δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,

 

ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,

 

στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,

 

ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  

 1. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
 2. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α’ 145) γίνεται λόγος για το έργο των Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.
 3. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ‘ του Ν.4497/17.
 4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 5. Το άρθρο 19 << Ειδικές ποινικές κυρώσεις >> του Ν. 4177/2013, εφαρμόζεται αναλογικά. 

                                                                           

 

                                                                  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

 

 1. Οι συμμετέχοντες είναι  προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για  την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους.   Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι  ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν.

 

 1. Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να τηρούν   τους όρους και τις προϋποθέσεις   άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να περιορίζονται   στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν    προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π.).  

 

 1. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

 

                                                                      ΛΟΙΠΕΣ    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

           Στον παραχωρούµενο   κοινόχρηστο χώρο έχουν   ήδη γραμμογραφηθεί και αριθμηθεί οι   θέσεις (επί των πεζοδρομίων) από συνεργείο του  Δήμου. Κατάσταση µε τα στοιχεία των δικαιούχων  και τη θέση, θα διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Ελέγχου, στις   οποίες ανατίθεται ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της   τήρησης των όρων της άδειας, της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συµµετεχόντων  στις πανηγύρεις, καθώς και της επιβολής των νόμιμων κυρώσεων.

 

 

 

                                                             ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

         Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  λήγει   στις 31-08-2018,  ημέρα Παρασκευή


         Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση:      ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
                                          ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

                                                           ΙΑΣΩΝΟΣ 1

                                                    20300 – ΛΟΥΤΡΑΚΙ  

 

                        Αρμόδιος Υπάλληλος: Βασίλειος   Ζερβός.
                        Τηλέφωνο: 2741360185.

                        FAX: 2741062170.

                        EMAIL: ioannis.gkikas@loutraki.gr     

  

                                                

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ :  

 1. Στους  πίνακες ανακοινώσεων   των καταστημάτων: Δημαρχείου , Δημοτικών  Κοινοτήτων, Τοπικής Κοινότητας & των

    ΚΕΠ.

 1. Πρόγραμμα  Διαύγεια.
 2. Ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                                                       ΜΕ Ε.Δ.

                                                                                                            Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                       ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-08-08T02:33:50+00:00 Αύγουστος 3rd, 2018|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή