Ανακοίνωση για τον καθορισμό των ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο κι αφετέρου τον καθορισμό της μέγιστης χρονικής διάρκειας στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και άλλων σχετικών θεμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόχων αδειών που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

Ανακοίνωση για τον καθορισμό των ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο κι αφετέρου τον καθορισμό της μέγιστης χρονικής διάρκειας στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και άλλων σχετικών θεμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόχων αδειών που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ
Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη
συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. αφενός τον καθορισμό των
ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών
στο στάσιμο εμπόριο κι αφετέρου τον καθορισμό της μέγιστης χρονικής
διάρκειας στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και άλλων
σχετικών θεμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόχων αδειών που
λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του
θέματος και επί των εισηγήσεων των Κοινοτήτων καθώς και να υποβάλουν
στον Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους εγγράφως, έως και την
Παρασκευή 10/03/2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. κ.
ΓΚΙΚΑΣ Ιωάννης, τηλ. 2744360185).

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2023-03-10T11:31:49+00:00 Μάρτιος 6th, 2023|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή