ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

 

Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους
επί των ακαθαρίστων εσόδων θα υποβάλλουν πλέον τις σχετικές δηλώσεις
απόδοσης ψηφιακά και μόνο μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE
(myaade.gov.gr) σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  Β ΄
7332/22-12-2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον Δήμο (Γραφείο εσόδων στο τηλέφωνο 2744360134 ή
Ταμείο στα τηλέφωνα 2744360155-156).

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2024-01-17T13:59:09+00:00 Ιανουάριος 17th, 2024|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή