Ανακοίνωση – Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" στο Λουτράκι.

Ανακοίνωση – Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" στο Λουτράκι.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων κ. Γκιώνης
Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη
συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης
Δημόσιου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου"
στο Λουτράκι.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του
θέματος καθώς και να υποβάλουν στον Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις
τους έως και την Παρασκευή 30/12/2022 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κα Στεργίου Αθηνά, τηλ.
2744360169).

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2023-01-04T13:26:22+00:00 Δεκέμβριος 22nd, 2022|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή