Ανακοίνωση – έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση – έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ
Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη
συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου
(νυν δημοτική οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με ανάκληση της υπ’ αριθμ. 30/2021
Απόφασής της.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του
θέματος καθώς και να υποβάλουν στον Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις
τους έως και την Τετάρτη 19/10/2022 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(πληρ. κ.κ. Μακρίδης Δημήτριος & Νικολάου Ιωάννης, τηλ. 2744360163 &
2744360173 αντίστοιχα).

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2022-10-19T12:25:49+00:00 Οκτώβριος 14th, 2022|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή