Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

από τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αίτημα για τη χορήγηση άμεσης παράτασης του χρόνου διάρκειας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας
στο Κτηματολόγιο υπέβαλε ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προς το αρμόδιο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και την «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.», για τουλάχιστον
ένα (1) έτος.
Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης τονίζει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα
ολοκλήρωσης της πλήρους κτηματογράφησης ωστόσο, επισημαίνει τις δυσκολίες που υπάρχουν και
τα προβλήματα που έχουν ανακύψει καθώς, η γεωγραφική έκταση του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και ο αριθμός των αγροτεμαχίων που διαθέτει έκαστος των
ιδιοκτητών να είναι ιδιαίτερα μεγάλα, με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα λήξης (12.02.2019) να
μην είναι επαρκές για την εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δηλώσεων στα οικεία Γραφεία
Κτηματογράφησης για το σύνολο των ιδιοκτησιών.

Η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας πραγματοποιείται στα Γραφεία Κτηματογράφησης:
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Λ. Αθηνών 292, Τ.Κ 20300 Λουτράκι, τηλ: 2744064551 κατά τις ημέρες και ώρες:
Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή, 08:30 π.μ.- 4:30 μ.μ. και Τετάρτη 08:30 π.μ. – 8:30 μ.μ. &
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, Κτήριο του παλαιού Δημαρχείου (1ος όροφος) κατά τις ημέρες και ώρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://ktimatologio-loutrakiou.gr/

Γραφείο Τύπου

2019-01-28T16:01:19+00:00 Ιανουάριος 28th, 2019|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή