Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ
Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη
συνεδρίασή της, θα συζητήσει την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα
από την Κοινοπραξία Μυτιληναίος Α.Ε. – Ξανθάκης Α.Τ.Ε., κατασκευάστρια
του έργου “Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής
Ισθμού – Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση”, οι οποίες και θα ισχύουν κατά τη
διάρκεια κατασκευής του Τεχνικού.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του
θέματος καθώς και να υποβάλουν στον Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις
τους, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (πληρ. κ.
Μακρίδης Δημήτριος, τηλ. 2744360163).

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2021-03-22T14:53:51+00:00 Μάρτιος 19th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή